Kauppakamarin edunvalvonnasta vastaava johtaja vaihtuu

Turun kauppakamarin johtaja Jarkko Heinonen siirtyy 20.3. alkaen Uudenkaupungin elinkeinojohtajaksi. Lähes 20 vuotta kauppakamarissa työskennellyt Heinonen lähtee kehittämään positiivisen rakennemuutoksen ansiosta nopeasti kasvavaa seutua. Hänen tehtäviinsä kauppakamarissa kuuluu edunvalvonta teollisuuden, liikenteen ja elinkeinopolitiikan saralla.

“Otan uuden haasteen vastaan innostuneena ja nöyränä. Aivan upeaa päästä tässä tilanteessa omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että nykyinen vahva positiivinen kehitys edistää alueen tuotannollisen toiminnan kasvua ja monipuolistumista myös pitkävaikutteisesti. Vaikka tunnenkin hyvin sen työympäristön, jossa elinkeinojohtaja toimii, niin on hyvä ymmärtää, että olen menossa paitsi tekemään niin myös oppimaan. Ja sitten tekemään entistä paremmin”, Heinonen kertoo.

Uudessakaupungissa toimii yksi Turun kauppakamarin osastoista ja yhteistyö tulee jatkumaan.

“Kauppakamari on suora linkki alueen elinkeinoelämään ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia keskusteluun, informaation välittymiseen ja yleisesti ottaen verkottumiseen, mikä on avainasia elinkeinojohtajan työn hoitamisessa. Olisi suorastaan hölmöä olla käyttämättä tätä mahdollisuutta. Toisin sanoen voin luvata, että yhteistyö jatkuu tiiviinä”, Heinonen toteaa.

Kauppakamari tiedottaa seuraajan valintaprosessista myöhemmin.

Lue myös Turun sanomien uutinen aiheesta

Turun telakan toimitusjohtaja Jan Meyerille Suomi 100 vuotta -ansiomerkki

Meyer Werftin toimitusjohtajalle Jan Meyerille luovutettiin Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkki viime perjantaina. Satavuotismerkit myönnettiin yhteensä kymmenelle ansioituneelle yritysjohtajalle ja vaikuttajalle ympäri Suomea. Merkillä palkitaan merkittävästä työstä yritysten, elinkeinoelämän ja isänmaan puolesta.

Meyeriä voidaan pitää suomalaisen laivanrakennusteollisuuden pelastajana. Hän johtaa yritystä, joka on saanut merkittäviä tilauksia ulkomailta ja luonut uusia työpaikkoja.

”Minulla on kunnia ja ilo vastaanottaa tämä ansiomerkki Keskuskauppakamarilta. Haluan samalla kiittää turkulaisia laivanrakentajiamme, joilla on ollut sitkeyttä ylläpitää laivanrakennustaitoa Turussa myös vaikeina aikoina. Heillä oli myös tärkeä rooli yhtiön suunnan kääntämisessä ympäri”, Meyer kertoo.

Erikoisansiomerkin Meyerille luovutti Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve.

”On erityinen kunnia luovuttaa erityisansiomerkki toimitusjohtaja Jan Meyerille. Turun telakka ja Meyer ovat saaneet alan uuteen nousuun ja luoneet alueellemme valtavasti uusia työpaikkoja”, Arve sanoo.

Arve muistuttaa, että meriteollisuuden ja muun teollisuuden kasvun ja menestymisen johdosta teknillisen koulutuksen kehittämistoimet ovat alueellamme erittäin tärkeitä niin työvoimatarpeen turvaamisen kuin tutkimuksen ja kehittämisen kannalta.

”Tärkeää on ennen kaikkea luoda Varsinais-Suomeen teknisen alan tutkimusyhteistyötä ja yhteistä toimintakulttuuria yritysten ja yliopiston välille. Yliopistotasoinen tekniikan koulutus vahvistaisi merkittävästi yritysten kilpailukykyä”, hän täsmentää.

Keskuskauppakamarin ansiomerkkejä on myönnetty vuodesta 1929 asti, ja niillä on valtion tunnustama asema. Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkki on osa satavuotisen Suomen juhlintaa.

Keskuskauppakamarin ansiomerkkejä myönnetään saman työnantajan palveluksessa kertyneistä työvuosista, pitkästä työurasta elinkeinoelämässä sekä ainutlaatuisesta työsuorituksesta. Suomi 100 vuotta -erikoisansiomerkille ei ole työsuhteen pituuteen liittyvää rajoitetta, vaan sitä voi hakea kaikille ansioituneille työntekijöille. Yritykset voivat hakea merkkiä tiimeille tai useammille ansiokkaasti toimineille henkilöille. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Keskuskauppakamarin ansiomerkkilautakunta, jonka jäsenet edustavat elinkeinoelämän eri aloja. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Risto E. J. Penttilä ja varapuheenjohtajana Veli-Matti Mattila.

Kauppakamarilehti 1/2017 on ilmestynyt!

Vuoden ensimmäisessä lehdessä keskitytään kuntavaaleihin. 

1/2017 lehdessä muun muassa:
• Otetaan selvää kesätyöntekijöiden hankkimista helpottavista palveluista
• Henkilöhaastatelussa Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen arvioi kevään kuntavaaleja.
• Teemajutussa puhutaan kunnista ja kuntavaaleista: Kunnilla on soten jälkeisessä maailmassa uudenlaiset tehtävät
• Uratarinassa tutustutaan HK Scanin toimitusjohtajaan Jari latvaseen
• Tavataan turkulainen ADE Oy, joka vie virtuaalitodellisuutta terveydenhuollon tarpeisiin

Lue koko lehti tästä

Työllistä kesätyöntekijä helposti

Turkulaisen osuuskunta Tekymin henkilöstöpalveluiden tavoitteena on työllistää alueen alle 18-vuotiaita nuoria kesätöihin. Kesätyöntekijä ei ole yrityksen palkkalistoilla, vaan Tekym laskuttaa yritystä työvoiman käytöstä. Toivomus mallista alaikäisten vuokratyöhön tuli kauppakamarin jäseniltä. Tuntihinnat alkavat 12,47 eurosta ja ne noudattavat teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Tekymin tarkoituksena on löytää yrityksille nuoria kesätyöntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita alasta tai jo opiskelevat sitä.

Kesätyöntekijää otettaessa Tekym kartoittaa ensin tarpeet, etsii tehtävään sopivat ehdokkaat ja esittelee heidät yritykselle, joista se saa valita kesätyöhön mielestään sopivimman.

Miten tämä eroaa normaalista henkilöstövuokrauksesta?

Meillä ei ole tarkoituksena pelkästään täyttää työvoiman tarvetta, vaan löytää yritykselle nuori, joka on alasta kiinnostunut tai opiskelee jo alaa. Nuori on mahdollista sitouttaa yritykseen jo aikaisessa vaiheessa niin, että hän voi kartuttaa osaamistaan yrityksen kanssa myös myöhemmin mm. harjoitteluissa, opinnäytetyönä ja vakituisessa työsuhteessa. Etsimme tulevaisuuden tekijöitä, ja tarjoamme helpon tavan tutustua.

Mistä työntekijät hankitaan?
Työntekijät hankitaan kouluihin kohdistetuilla rekrytointikampanjoilla.

Paljonko tämä maksaa?
Esimerkkihinnat teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan tunti- ja kuukausipalkkaisille euroina, ilman arvonlisäveroa Turun kauppakamarin jäsenille ja ei-jäsenille:

 

 

 

 

 

 

 

Mitä asiakkaan pitää tehdä?
Meihin voi ottaa yhteyttä. Kartoitamme tarpeet, sitten etsimme yhden tai useamman ehdokkaan tehtävään. Esittelemme ehdokkaat, joista asiakas saa valita mielestään parhaan.

Ota yhteyttä!
Jarmo E. Keskitalo
jarmo.keskitalo@tekym.fi
045 120 7923

Tekymin avulla kesätöihin

17- vuotias Leevi Huhtala työllistyi viime kesänä Tekymin kautta kesätöihin. Leevi työskenteli yrityksessä, jossa hän sai tehdä sekä kokoonpanotyötä sekä logistisia tehtäviä. Aikaisemman
työkokemuksen puutteesta huolimatta työssä ehti tulla tutuksi niin varastointi, lastaus kuin myös rahtikirjojen ja muiden dokumenttien teko. Kesäinen yhteiselo sujui niin hyvin, että se on jatkunut myös koulun harjoitteluna samassa paikassa.

Tällä hetkellä hän opiskelee ensimmäistä vuotta logistiikan perustutkintoa Turun ammatti-instituutissa ja on viihtynyt koulussa hyvin. Nyt Leevillä on koulun kautta hankittuna sekä trukki- että työturvakortit. Kaikki muukin tarpeellinen ammattiajolupaa myöten on tulossa koulun edetessä. Kesällä 2018 on jo taskussa vähintää B-luokan ajokortti.

Leevi pitää Tekymin kautta työllistymistä hyvänä tapana. hänen mielestään on kätevää, että yhdellä haulla voi hakea useaa eri paikkaa. Sama luonnollisesti toimii myös toisin päin ja vaivaa säästyy merkittävästi.

Blogi: Hyvä yritysilmapiiri ja positiivinen rakennemuutos – onko siinä lyömätön yhdistelmä?

Elinkeinoelämän Keskusliitto julkaisi eilen uusimman kuntaranking -tutkimuksensa. Kahdessa vuodessa Turun seutukunta on yritysten näkökulmasta noussut yhdeksänneltä sijalta Suomen toiseksi vetovoimaisimmaksi alueeksi! Loistava uutinen!

Jo kaksi vuotta sitten Turun seudun vahvuutena olivat alueen yrittäjyysaktiivisuus sekä alueen kuntien hyvä taloustilanne. Nyt kehitystä oli tapahtunut erityisesti siinä, kuinka hyvin yritykset arvioivat alueen maantieteellisen sijainnin sopivan yrityksen tarpeisiin.

Erityisen tyytyväinen olen siitä, että myös yritysmyönteisyys nähdään alueella parempana kuin kaksi vuotta sitten. Asiaa itse tutkineena voin vakuuttaa, että yritysmyönteisyys vaikuttaa suoraan siihen, miten yritystoiminta alueella kehittyy. Vastuu tästä on ennen kaikkea alueen kunnilla. koska hallinnollisen valtansa vuoksi ne ovat tärkeimpiä paikallistason viranomaisia. Maakuntauudistuksen mahdolliset vaikutukset jäävät nähtäviksi. Niitä en osaa tässä kohtaa lähteä arvailemaan.

Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus ja mahdollisuus hyödyntää alueen veturiyritysten menestyminen.

Varsinais-Suomi ja erityisesti Turun ja Vakka-Suomen seutukunnat ovat aivan uusien, positiivisten haasteiden edessä. Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus ja mahdollisuus hyödyntää alueen veturiyritysten menestyminen. Tärkeintä on, että alueille rakentuu entistäkin laajempi ja monipuolisempi alihankkijaverkosto. Eikä tämä vaikutus edes rajoitu vain Varsinais-Suomeen.

Seuraava askel on tukea näin hyvän alkusysäyksen saaneiden pienten ja keskisuurten yritysten omaehtoisen viennin kasvua. Maailmanluokan alihankintaverkostossa toimiminen antaa hyviä eväitä miettiä markkinoita ja mahdollisuuksia myös laajemmin. Pitkällä tähtäimellä pk-sektorimme kasvu ja kansainvälistyminen on erittäin tärkeä, ellei tärkein tekijä taloudellisen menestymisemme kannalta. Tässäkin työssä kunnilla ja seutukunnilla on tärkeä rooli, mihin pitää sillä vakavuudella myös paneutua.

Jarkko Heinonen
johtaja
Turun kauppakamari

Turun seutukunta on Suomen toiseksi vetovoimaisin alue

Turun seutukunta oli EK:n Kuntaranking-tutkimuksen vahvimpia nousijoita. Se on nyt yritysten näkökulmasta Suomen toiseksi parhain alue yrityksille. Turun seudun nousu oli huomattava, sillä se oli vielä vuoden 2015 vertailussa sijalla yhdeksän. Seinäjoen seutukunta nappasi jo kolmatta kertaa ykköstilan. Erot parhaiten pärjänneiden välillä olivat kuitenkin aiempaakin pienempiä.

Turun alueen kovaa kiriä selittää erityisesti yritysjohtajien aiempaa myönteisemmät näkemykset. Seudun taloudelliset toimintaedellytykset ja yrittäjyysaktiivisuus ovat selvästi keskimääräistä paremmat.

Kuntaranking-tutkimuksessa hyödynnettiin kahdentyyppistä aineistoa: aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja sekä yritysjohtajille suunnattua kyselyä. Vertailuun otettiin mukaan 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia.

Kiitoksia yrityslähtöisyydestä

Turun alueella yritysjohtajista 39 prosenttia piti kunnissa toteutettua elinkeinopolitiikkaa hyvänä ja 42 prosenttia yleistä yritysilmapiiriä hyvänä.

Päätöksenteon yrityslähtöisyyttä arvioitiin Turussa hieman keskimääräistä myönteisemmin: tyytyväisiä oli 39 prosenttia ja tyytymättömiä 27 prosenttia.

Yrityspalveluita arvioitiin Turun alueella kriittisemmin: 30 prosenttia arvioi niiden olevan heikolla tasolla ja 21 prosenttia piti niitä hyvinä. Palveluita arvioitiin siitä näkökulmasta, saivatko yritykset tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua toimitila-, rahoitus- ja neuvontapalveluissa riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta.

Turun seutukunnan tulokset kattoivat tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset seuraavista kunnista: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku. Koko Suomessa Kuntaranking-kyselyyn vastasi joulu-tammikuussa yhteensä 2 206 yritysjohtajaa. Vastaajat edustavat suomalaisia työnantajayrityksiä, joita maassamme on vajaat 90 000.

Tutustu tuloksiin tarkemmin EK:n sivuilla >>

Viikon jäsen: LogiSystems Oy

LogiSystems Oy on ohjelmistotalo, joka on erikoistunut tilaus-toimitusketjun hallintaan sekä logistiikkapalveluja ostavien että kuljetuspalveluja tarjoavien yritysten näkökulmasta. LogiSystems Oy pyrkii tuotteillaan ja ratkaisuillaan tarjoamaan asiakkailleen merkittävää kilpailuetua heidän omassa liiketoiminnassaan ja haluaa olla potentiaalisten asiakkaiden ensisijainen valinta heidän ohjelmistoratkaisuissaan.

Yritys on toteuttanut täysin uusia ratkaisuja sähköisten työkalujen käyttöön kuljetusten tilaamiseen sekä seurantaan liittyen. Yritys painottaa kehityksessään mobiililaitteiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia.

LogiSystems Oy syntyi 1.2.2016 kun yli 20 vuotta ohjelmistoja valmistanut yritys jakautui kahdeksi eri yhtiöksi. Nykyinen toimitusjohtaja Juha-Pekka Wahlström tuli yritykseen ollessaan aikaisemmin osakkaana alkuperäisessä yhtiössä.

Wahlström pitää yrityksen menestystekijöitä selkeinä.

”Asiakkaiden liiketoiminnan tarpeiden tunteminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen heidän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä hyvät tuotteet ja oikea hinnoittelu ovat vahvuuksiamme”, hän kertoo.

LogiSystems on hyvin tuore yritys ja vuosia on takana nyt vain yksi – ja sekin vajaa. Wahlström kertoo yrityksen haasteina olleen liiketoiminnan käynnistäminen sekä toiminnan määritteleminen.

”Innostu ja innosta niin onnistut” on kuitenkin tuoreen toimitusjohtajan johtajuusoppi. Tulevaisuuden osalta Wahlströmillä on selvät suunnitelmat.

”Sadan vuoden päästä olemme alan johtava yritys Euroopassa – itse katselen ja ihailen tilannetta pilven reunalta”, hän heittää.

Wahlström näkee Varsinais-Suomen hyvänä toimintaympäristönä.

”Turku-Rauma -alueella on Suomen nykyään toiseksi merkittävin logistinen solmupiste ja kun ruuhkaisen pääkaupunkiseudun sijaan tavaravirtoja ohjautuu lisääntyvässä määrin tälle alueelle, yrityksemme sijaitsee hyvässä paikassa. Varsinais-Suomessa on hyvä toimia myös liikenteen, toimitilojen, osaavan työvoiman saatavuuden sekä ihanan saaristomme vuoksi”, hän kertoo.

Wahlström kiittää lopuksi 100-vuotiasta Turun kauppakamaria runsaasta koulutustarjonnasta ja toivottaa sekä onnea ja menestystä tuleville vuosille.

www.logisystems.fi


Turun kauppakamari täyttää tänä vuonna täydet 100 vuotta. Tämän virstanpylvään saavuttamisen kunniaksi haluamme nostaa esiin jäsenyrityksiä ja tuoda kaikkien tietoisuuteen tarinoita varsinaissuomalaisten yritysten takaa. Arvoimme Viikon jäsen -juttusarjaan reilun 1500 jäsenemme joukosta 52 yritystä, kuntaa, yhdistystä tai järjestöä, joiden tarinat ilmestyvät joka tiistai verkkosivuillamme.

Kauppakamarien kuntavaaliohjelma: Kuntien palattava ydintehtäviinsä

Kuntien on palattava takaisin juurilleen lähelle kuntalaisiaan: yrityksiä ja asukkaita, vaativat kauppakamarit. Koulutuksen on vastattava muuttuvia työvoiman tarpeita erityisesti tekniikan koulutuksen osalta. Osaamistarpeiden ennakoinnissa on lisättävä alueen yritysten mahdollisuutta vaikuttaa koulutuksen suuntaamiseen ja sisältöihin.

Kauppakamarien kuntavaaliohjelma “Paluu tulevaisuuteen” keskittyy neljään teemaan: kuntien talouden korjaamiseen, byrokratian purkamiseen, kilpailukykyä tukevien liikenneratkaisujen luomiseen sekä osaavan työvoiman saannin turvaamiseen. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä arviolta puolet kuntien tehtävistä siirtyy maakunnille. Tämä antaa kunnille mahdollisuuden keventää hallintoa, karsia rönsyjä ja keskittyä olennaiseen”, sanoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve.

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen koulutus on yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä. Kuntien elinvoiman ja alueiden kilpailukyvyn kannalta on keskeistä, että kunnat varmistavat ammatillisella koulutuksella osaavan työvoiman saatavuuden yrityksille. ”Vahva kasvuvaihe on korostanut tarvetta saada kestävä ja pysyvä ratkaisu alueemme keskeisimpään osaamishaasteeseen: ylemmän teknillisen koulutuksen ja tutkimuksen vakavaan vajeeseen Lounais-Suomessa. Tästä syystä erityisesti tekniikan koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen Turussa on tärkeää”, Arve toteaa.

Kauppakamarit vaativat byrokratian keventämisessä myös mm. ylettömän yksityiskohtaisten kaava- ja rakennusmääräyksien purkamista ja lupaprosessien nopeuttamista.

“Kuntien raskasta velkataakkaa on purettava rakenteita järkeistämällä ja kustannuksia karsimalla. Kuntien ei tule ottaa uusia tehtäviä sote- ja maakuntauudistuksen myötä poistuvien tehtävien tilalle, vaan niiden on tehostettava toimintaansa ja kevennettävä hallintoaan vastaamaan jäljelle jäävien tehtävien määrää”, Arve painottaa.

Liikenteeseen liittyvissä ratkaisuissa kauppakamarit korostavat yritysvaikutusten arvioinnin merkitystä.

“Työssäkäyntialueiden liikenteeseen vaikuttavilla liikenneratkaisuilla on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn esimerkiksi työvoiman saatavuuden kautta. Tunnin juna laajentaa työssäkäyntialuetta ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä”, Arve muistuttaa.


Lisätiedot: Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve, 0449075210, minna.arve@kauppakamari.fi
Liitteenä kauppakamareiden kuntavaaliohjelma Paluu tulevaisuuteen.

Salon kauppakamariosastolle uusi asiamies

Salon kauppakamariosaston uusi asiamies Marika Herranen aloitti tehtävässään tänään. Syntyperäinen salolainen lähtee positiivisella ja energisellä otteella suunnittelemaan toimia ja aktiviteetteja Salon seudun ja siellä toimivien yritysten ja asukkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kerro itsestäsi, kuka olet ja mitä teet?

Olen Marika Herranen, syntyperäinen salolainen (halikkolainen), joka välillä käynyt muualla opiskelemassa (Turun kauppakorkeakoulu) ja aloittamassa työuraani (Helsinki ja Espoo). Muutin 12 vuotta sitten perheeni kanssa takaisin Saloon.

Koulutukseltani olen siis ekonomi ja olen toiminut lähinnä markkinointi- ja myyntipäällikön tehtävissä. Viimeksi työskentelin turkulaisen eläinklinikan klinikkamanagerina. Työ sisälsi kaiken hallinnollisen, mikä ei kuulunut suoraan eläinten lääkintään. Lähinnä sydäntäni olivat henkilöstöön liittyvät tehtävät. Syksyllä 2016 lähdin yrittäjäksi mieheni kanssa ja aloitin terveydenhuoltoalan opinnot. Niinpä osa-aikainen asiamiehen tehtävä oli minulle tässä vaiheessa täydellinen ratkaisu.

Perheeseeni kuuluu mies, kolme lasta, kaksi hevosta, koira ja kaksi kissaa. Eläinten lisäksi harrastuksiani ovat ulkoilu, laskettelu ja lasten harrastukset.

Mikä sai sinut innostumaan Salon kauppakamariosaston asiamiehen paikasta?

Uskon Saloon ja asuminen muilla paikkakunnilla on entisestään lisännyt rakkauttani kotikaupunkia kohtaan. Salo on juuri sopivan kokoinen paikka asua, meren läheisyys ja luonto yhdistettynä kaikkiin tarvittaviin palveluihin ja joustaviin kulkuyhteyksiin muodostavat kokonaisuuden, jonka puolesta haluan tehdä töitä.

Mitä Saloon kuuluu?

Onneksi taas kuuluu ja näkyy. Salossa tehdään paljon töitä, ja uskon, että työn tulokset alkavat tuottaa hedelmää. Salo painettiin melko lailla kyykkyyn, mutta täydellinen sijainti Helsingin ja Turun välillä yhdistettynä monipuoliseen ja kauniiseen luontoon sekä toimivaan infraan pitää kyllä siitä huolen, että Salo nousee taas jaloilleen ja kukoistukseen. Asukkaana voin sanoa, että hyvää kuuluu. Yrityspuolen haasteisiin pääsen vähitellen tutustumaan.

Millaisia suunnitelmia sinulla on Salon osaston varalle?

Positiivisella ja energisellä otteella lähdemme miettimään toimia ja aktiviteetteja rakkaan kotikaupungin ja siellä toimivien yritysten ja asukkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi. Uskon, että hyvä fiilis ja hyvällä sykkeellä tekeminen tarttuu. Tulemme tekemään toki myös tiivistä yhteistyötä maailman parhaaksi valitun Salon Nuorkauppakamarin kanssa, joten hyvää on tulossa, kunhan päästään liikkeelle. Kaikki ideat otetaan toki vastaan ja mielelläni teemme yhteistyötä.

Viikon jäsen: Arkea Oy

Arkea tuottaa asiakkailleen lisäarvoa ruoka-, siivous-, kiinteistönhoito- ja turvallisuuspalveluillaan. Kun tärkeät tukipalvelut ovat ammattilaisten käsissä, asiakkaamme voivat huoletta keskittyä omaan ydintekemiseensä.

Arkean tarina alkoi, kun Turun kaupunki yhtiöitti strategiansa mukaan Kiinteistöpalveluliikelaitoksen vuoden 2011 lopussa. Liiketoiminta alkoi vuoden 2012 alussa. Silloin yritykseen siirtyi liikkeenluovutuksella lähes 900 ammattilaista. Elokuuhun 2014 sakka yhtiön virallinen nimi oli Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy. Tämän jälkeen yritys on toiminut nimellä Arkea Oy.

Yhtiön toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi päätyi tehtäväänsä, kun vuoden 2011 lopulla yhtiöön haettiin toimitusjohtajaa.

”Kiinnostuin tehtävästä ja monien haastattelujen ja testien jälkeen tulin valituksi. Vuosien saatossa on käynyt ilmi, että työ on paljon mielenkiintoisempaa, kuin osasin kuvitellakaan. Olen viihtynyt erittäin hyvin”, Rompasaari-Salmi kertoo.

Osakeyhtiönä varsin monimuotoisessa kuntakentässä toimiminen on yhtiölle sekä haaste että rikkaus. Yhdessä tekeminen on Rompasaari-Salmen mukaan Arkean tärkein menestystekijä.

Tuija Rompasaari-Salmen mukaan Arkean tärkein menestystekijä on yhdessä tekeminen.

”Olemme menestyneet kehittämällä ja viemällä asioita eteenpäin yhdessä jokainen omassa tehtävässään”, hän sanoo ja kertoo johtajuudessa tärkeää olevan joukkojen johtaminen edestä positiivisuuden kautta.

Rompasaari-Salmi uskoo Arkean olevan edelläkävijä ja haluttu yhteistyökumppani myös sadan vuoden päästä.

”Uskon, että robotit ovat silloin meidän työkavereita. Ihmisiä tietysti tarvitaan, mutta robotit tekevät yksitoikkoiset ja raskaat työt”, hän visioi.

Rompasaari-Salmen mukaan Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä kova draivi päällä ja paljon mahdollisuuksia. Nyt pitää vain tarttua olemassa oleviin mahdollisuuksiin.

Lopuksi hän onnittelee 100-vuotiasta kauppakamaria:

”Onnittelut vireälle 100-vuotiaalle! Alueella tarvitaan vahvaa veturia joka yhdistää yrityskenttää. Ainakin kaksi on jäljellä sadan vuoden päästä Turun kauppakamari ja Arkea!”

www.arkea.fi


Turun kauppakamari täyttää tänä vuonna täydet 100 vuotta. Tämän virstanpylvään saavuttamisen kunniaksi haluamme nostaa esiin jäsenyrityksiä ja tuoda kaikkien tietoisuuteen tarinoita varsinaissuomalaisten yritysten takaa. Arvoimme Viikon jäsen -juttusarjaan reilun 1500 jäsenemme joukosta 52 yritystä, kuntaa, yhdistystä tai järjestöä, joiden tarinat ilmestyvät joka tiistai verkkosivuillamme.