Edunvalvonta ja toiminta

Kauppakamarin tehtävät

Kauppakamari on koko elinkeinoelämän yhteistyöorganisaatio. Kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja yritysten vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamarilla on merkittävä edunvalvontavastuu, koska se on ainoa aluetasolla itsenäisesti toimiva koko elinkeinoelämän etuja ajava organisaatio. Edunvalvonnan ytimen muodostaa valiokuntatyöskentely, jonka kautta kauppakamarin jäsenyrityksissä oleva asiantuntemus ja näkemykset saadaan esille ja vietyä eteenpäin.

Turun kauppakamari huolehtii siitä, että Varsinais-Suomi tarjoaa kauppakamarin jäsenille kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan ympäristön, joka mahdollistaa yritysten menestymisen ja kasvun. Elinkeinoelämän kannalta merkittävien muutos- ja kehitystrendien analyyttisen tarkastelun pohjalta tuomme esille oman alueemme kilpailukyvyn varmistamisen kannalta tärkeitä kehittämisideoita ja toimenpide-ehdotuksia.

Edunvalvonnan keskeiset teema-alueet

•    Varsinais-Suomen kehittyminen logististen toimintojen keskuksena ja liikenneyhteyksien kehittäminen
•    Maakunnan matkailullisen vetovoiman lisääminen
•    Kaavoitukseen vaikuttaminen kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolla
•    Hyvinvointiyhteiskunnan toimintamallien kehittäminen
•    Vaikuttaminen kustannustehokkaan toimintaympäristön kehittämiseen
•    Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen palvelemaan entistä paremmin elinkeinoelämän tarpeita

Kauppakamarin tehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Tehtävänsä toteuttamiseksi kauppakamari vaikuttaa viranomaisiin ja lainsäädäntöön elinkeinoelämän etuja valvoen, kehittää markkinataloutta sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kauppakamari järjestää ajankohtaiskoulutusta, edistää ulkomaankauppaa, hyväksyy elinkeinoelämässä tarvittavia asiantuntijoita ja myöntää ulkomaankaupassa tarvittavia asiakirjoja.

Toimialue Varsinais-Suomen maakunta

Print Maakunnan asukasmäärä on 440 000, ja sen tärkeimmät keskukset ovat Turku, Salo, Uusikaupunki, Loimaa ja Parainen. Varsinais-Suomi on maan toiseksi suurin tuotantoalue, ja alueella toimii kymmenesosa Suomen tehdasteollisuudesta. Tärkeitä tuotannon aloja ovat elektroniikka ja muu metalliteollisuus, mm. laivanrakennus sekä elintarviketeollisuus ja kemian teollisuus.
Maakunnan sijainnista johtuen myös liikenne ja matkailu ovat tärkeitä elinkeinoja. Varsinais-Suomen vahvuuksiin kuuluvat lisäksi kaksi yliopistoa, Turku Science Park, Turun Messu- ja Kongressikeskus, runsas ja korkeatasoinen kulttuuritarjonta sekä laaja saaristo vapaa-ajan viettomahdollisuuksineen.

Jotta Varsinais-Suomi jatkuvasti kehittyisi yrityksiä kiinnostavana sijaintipaikkana ja tärkeänä Itämeren piirin kohtaamispaikkana, sekä yritysten että niiden toimintaedellytysten on uudistuttava aikaisempaa voimakkaammin. Muutoksen edistäjänä kauppakamari kokoaa alueensa yritykset yhteistyöhön ja luo tilanteet, joissa yrityksissä oleva asiantuntemus ja kehittämistahto voivat vaikuttaa. Varsinais-Suomessa on erityisesti kehitettävä liikkumisen, oppimisen sekä organisaatioiden välisen yhteistoiminnan edellytyksiä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää jäsenten aktiivisuuden lisäksi hyvää yhteistyötä muiden elinkeinoelämän kehitykseen pyrkivien tahojen kanssa.

Ulkomaankaupan edistäminen

Ulkomaankaupan edistämiseen tähtäävä toiminta tapahtuu lähinnä World Trade Centerin puitteissa. Toimintamuotoja ovat Trade Club -tilaisuudet, World Trade Week sekä ulkomaankaupan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa toteutettavat yhteistyöprojektit. WTC:n palvelujen kehittämisessä ovat keskeisellä sijalla sähköisen kaupankäynnin mahdollisuudet, videoneuvottelut ym. uudenaikaisen tiedonvälityksen mahdollistamat toimintamuodot.

Tavoitteet

Turun kauppakamari on julkaissut kuusi tavoitetta aluetason julkishallinnolle yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Tavoitteet sisältävät myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Lue lisää tästä:

Yritystoimintaympäristön kehittäminen.