KHK-kiinteistöarvioitsijat

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK) on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta huolehtii kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja toiminnan valvonnasta.

Kiinteistöarvioijan löydät KHK-kiinteistöarvioitsijat . Arviointi tilataan suoraan arvioijalta puhelimitse tai sähköpostitse.

Tarvittaessa haussa neuvovat lakimies Riina Hero (p. 09 4242 6214) ja
lakiasiain assistentti Mari Virta p. 09 4242 6262, sähköpostitse (etunimi.sukunimi@chamber.fi).