Taloushallinnon kansiot

Palkkakansio

Kauppakamarin jäsenetuna on mahdollisuus hankkia Helsingin Kamari Oy:n tuottama ja ylläpitämä Palkkakansio®. Se on kolmeosainen (Palkanlaskenta, Työpaikan lait ja Työsuhdeasiat) ja siihen on koottu tärkeimmät palkanmaksuun liittyvät säännöt työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain osalta esimerkein varustettuna. Kansioiden tietoja päivitetään useita kertoja vuodessa.

Palkanlaskentaan liittyvää neuvontaa sekä opastusta laki- ja veroasioissa antaa Turun kauppakamarin asiamies, varatuomari Paula Virri, puh. (02) 274 3421.

Palkkakansio® Palkanlaskenta on kauppakamarin jäsenetutuote ja se on tarkoitettu vain kauppakamarien jäsenyritysten käyttöön.

Kirjanpitokansio käsittelee käytännön kirjanpitotyön kannalta keskeisimpiä asioita. Se sisältää mm. kirjausohjeita juoksevan kirjanpidon hoitamiseksi ja tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä ohjeita sekä Kirjanpitolautakunnan antamat yleisohjeet.

Taloushallinnon jatkuvasti päivitettävään kansiosarjaan kuuluu myös ALV-kansio. Se on selkeä ja havainnollinen käsikirja henkilölle, joka käsittelee työssään arvonlisäveroasioita. ALV-kansio sisältää kattavasti tietoa arvonlisäverotuksesta yrityksen koko elinkaaren ajaksi. Tiedot on esitetty käytännönläheisessä muodossa ja runsaasti esimerkkejä sisältäen.

Verokansio on havainnollinen yritysverotuksen käsikirja. Se on ensimmäinen päivitettävä teos, johon yritystoimintaa koskevan verotuksen eri osa-alueita on koottu yksiin kansiin. Sisältö on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin ja vastaukset kysymyksiin löytyvät helposti. Yrittäjälle löytyy tietoa esim. osingonjaon verotuksesta. Kansiosta on varattu erillinen luku verosuunnittelun perusteille, jonka avulla vältetään tulevat ongelmat.

Lisätiedot kaikista kansioista myös www.kauppakamaritieto.fi.