Hemsidan

Puolalankatu 008 Åbo handelskammare är en betydande opinionsbildare och intressebevakare i regionen. En av handelskammarens viktigaste uppgifter är att främja företagens verksamhet och tillväxt i regionen.

Företagens verksamhetsförutsättningar utvecklas genom bl.a. ställningstaganden, utlåtanden, olika tillställningar och samarbetsprojekt tillsammans med andra organisationer som strävar efter samma mål.

På de avgiftsfria tillställningarna och i utskottsarbetet kan du knyta kontakter till andra företagsledare i regionen. Via handelskammaren har du också möjlighet att dra nytta av handelskammarens internationella nätverk.

Som handelskammarens medlem får du och ditt företag tillgång till ett brett serviceutbud. Handelskammaren ger råd, betjänar och hjälper företagen med vardagliga problem. Läs mera om handelskammarens tjänster här.